HOME
Bestuur
Ereleden
Commissies
Bedrijven
Contact

Business Club Hoeksche Waard

Welkom op de website van de Business Club Hoeksche Waard.
Een club voor en door ondernemers die werken of wonen in de Hoeksche Waard.

Doelstelling
Zoals de naam van de club aangeeft heeft de Business Club Hoeksche Waard (BCH) als doelstelling het onderling verbeteren van ‘de business’ in de Hoeksche Waard. Om dit te bewerkstelligen komen onze, ca. 100, leden om de week op informele avonden bij elkaar. Tijdens zo’n avond doen we niet alleen zaken, maar worden er ook ervaringen en kennis uitgewisseld. Er zijn regelmatig sprekers om een presentatie of lezing te houden over relevante zaken of ontwikkelingen voor ondernemers. Daarnaast gaan de leden regelmatig op excursie of bedrijfsbezoek. Tweemaal per jaar is er een ledenvergadering. Tevens één keer per jaar partnerdagen die 2-3 dagen duren.

Leden
Naast de demografische eis, moet ieder lid van de Business Club Hoeksche Waard (opgericht in 1984), DGA of handelingsbevoegd zijn voor het bedrijf of de onderneming die hij of zij vertegenwoordigt. Andere eisen qua leeftijd of sekse zijn er niet. Dat maakt van de BCH een gemêleerd gezelschap van jong en oud, mannen en vrouwen.

Lid worden
Het is niet mogelijk om geheel uit eigen beweging lid te worden van de BCH. Nieuwe leden van de business club worden voorgedragen door bestaande leden. Om voorgedragen te kunnen worden moet minimaal aan de volgende eisen worden voldaan:

  • De persoon moet DGA of handelingsbevoegd zijn van een onderneming.
  • De ondernemer en/of de onderneming  moet gevestigd zijn in de Hoeksche Waard.
  • De onderneming moet minimaal een jaar ingeschreven zijn bij de KvK.
  • De onderneming/ondernemer moet zakelijk potentieel aantonen.

Indien een nieuw voorgedragen lid aan deze eisen voldoet wordt hij of zij geïntroduceerd in onze twee-wekelijkse nieuwsbrief, waarna alle leden 2 weken de tijd krijgen om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Indien dit niet gebeurt, dan wordt het nieuwe lid bezocht door de ballotagecommissie. Na een positieve ballotage heeft het bestuur het laatste woord en wordt, bij een positief oordeel, het lid toegelaten tot de BCH.

Voordelen
Het lidmaatschap van de BCH kent vele voordelen. Naast toegang tot een gigantisch netwerk van ondernemers heeft de club een zeer groot kennis potentieel. Door een gedegen ballotageproces proberen we de kwaliteit te waarborgen.

De Business Club Hoeksche Waard staat midden in het zakelijke leven. Netwerken, zaken doen, en kennisoverdracht zijn daarbij speerpunten. Dat alles in een informele en prettige sfeer.

Wilt u meer informatie of contact met de Business Club Hoeksche Waard? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar: info@bch.nl

» Klik hier voor de meest recente ontwikkelingen
---------------------------------
» Download hier het digitale ledenboekje.
   
» U heeft Adobe Reader nodig om het boekje te openen.
© Business Club Hoekschewaard | info@bch.nl | Realisatie: Trend Reclamemakers & Quirky